Någon att prata med
för dig som lever med hiv.


HAR DU JUST FÅTT VETA ATT DU HAR HIV ELLER HAR DU HAFT DET EN TID? VILL DU HA NÅGON ATT PRATA MED?
NÅGON SOM LIKSOM DU LEVER MED HIV. 

HEART -2- HEART ÄR EN INDIVIDUELL STÖDVERKSAMHET FÖR DIG SOM LEVER MED HIV.