Det kan vara mycket som är nytt när man har fått veta att man har hiv, det kan finnas många frågor och tankar. Då kan det vara skönt med någon som lyssnar, förstår och som kan dela med sig av sina erfarenheter.

Heart -2- Heart är Posithiva Gruppens individuella stödverksamhet för dig som lever med hiv. Vi som svarar är människor med olika erfarenheter, bakgrund, ålder och kön, men med det gemensamt att vi lever med hiv. Kanske vill du prata om frågor som du funderar på, få stöd i hur du kan hantera saker som har hänt i ditt liv eller bara ha någon att prata med och som kan lyssna. Kanske är du närstående och har frågor om hur det är att leva med hiv.

Du kan ringa, maila eller chatta med oss. Samtalet sker på dina villkor och vi som svarar har tystnadsplikt.

Posithiva Gruppen (PG) bildades 1985 och är en rikstäckande, ideell organisation för personer som lever med hiv.  
Vi erbjuder utbildning, stöd samt social verksamhet för dig som är hivpositiv. 
Posithiva Gruppen arbetar även för att öka kunskapen om hiv i samhället och förbättra villkoren för personer som lever med hiv.

Mer information om Posithiva Gruppen finns på www.posithivagruppen.se